ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံ
  
၁။ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန
  
၂။ ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
  
၃။ အ‌‌ခြေခံပညာဦးစီးဌာန
  
၄။ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန
  
၅။ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန
  
၆။ ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
  
၇။ လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာ‌ရေး)
  
၈။ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
  
၉။ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
  
၁၀။ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
  
၁၁။ လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(သုတေသန)
သတ်မှတ်ကာလအတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများ အားရှာရန်

Choose School


၀န်ထမ်း၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကြည့်ရန်


© Copyright: All right Reserved by
Ministry of Education.